ANBI Status

Onze stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s gewijzigd. Er zijn een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze voorwaarden hebben ook voor onze stichting gevolgen.

 

KvK Inschrijfnummer: 18078837
R.S.I.N.: 816872351

 

Alle bestuursleden van de Stichting verrichten hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd.

 

Wij zijn verplicht onze ANBI-status te publiceren via onze website. Tevens moet we jaarlijks onze jaarcijfers openbaar maken via onze website. Hieronder treft men de links aan naar de publicaties.

 

Registratie Kamer van Koophandel

 

Jaarverslag Roparun 2013

Jaarverslag Roparun 2014

Jaarverslag Roparun 2015

Jaarverslag Roparun 2016

Jaarverslag Roparun 2017
Jaarverslag Roparun 2018